meun

muzeum śląskie

 mapa piktogramy system oznakowania wzornictwo

 Lokalizacja Katowice Polska
 Projekt 2013 2015
 Realizacja 2015
 Klient ADP Service
 Powierzchnia 39,370 m² + 2,7ha
 Współpraca projektowa Bartłomiej Witański Aleksandra Krupa Jakub Cikała
 Współpraca architektoniczna Aneta Witańska Filip Witański
 Fotografia Sonia Świeżawska

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego to jedna z największych współczesnych inwestycji muzealnych w Polsce. Kompleks budynków Muzeum Śląskiego, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice, wraz z innymi powstającymi tutaj instytucjami tworzy Strefę Kultury – nowe centrum życia kulturalnego miasta.

Projekt systemu obejmował opracowanie elementów graficznych oraz wzorniczych dla następujących przestrzeni nowej siedziby Muzeum Śląskiego:budynek główny z holem centralnym, budynek administracyjny, budynek Centrum Scenografii Polskiej, budynek dawnej maszynowni szybu wyciągowego Warszawa zaadaptowany na potrzeby restauracji, wieżę szybu wyciągowego Warszawa, dawny warsztat elektryków zaadaptowany na budynek techniczny, trzykondygnacyjny parking podziemny (oznaczenia kierunkowe, dzielące przestrzeń parkingową oraz oznaczenia miejsc postojowych), ciągi komunikacyjne oraz park pomiędzy budynkami.


Główną częścią kompleksu architektonicznego jest siedmiokondygnacyjny budynek, w którym aż 4 poziomy znajdują się pod ziemią.

Skomplikowana struktura kompleksu wymagała przygotowania złożonego projektu informacji wizualnej, autorskiego systemu piktogramów oraz serii grafik wizerunkowych. 
graphic design, editorial, infographic, pacaging, branding, visual identity, logo design, wayfinding system, signage, digital design, application, information architecture, interaction design, web design, projektowanie graficzne, edytorstwo, infografiki, projektowanie opakowań, identyfikacja wizualna, projektowanie logo, systemy oznakowania, projektowanie interakcji, architektura informacji, projektowanie stron internetowych, aplikacje mobilne