Elementy małej architektury

Szlak rowerowy

Szlak rowerowy

Celem projektu było stworzenie jednolitej, unikalnej architektury dedykowanej rowerzy­stom zintegrowanej z systemem informacji wizualnej wyróżnia­jącym rejon krynicko-popradzki. Projekt proponował jednolity system małej architektury, która swoją funkcjonalnością, skalą i walorami estetycznymi odpowiadała po­trzebom turystki rowerowej. Centralnym punktem miejsca obsługi rowerzystów jest wiata postojowo-wypo­czynkowa. Założeniem projektowym było, aby spełniała rolę chroniącą od deszczu, słońca i pozwalała na odpoczynek lub zjedzenie posiłku pozostawiając możliwość kontaktu z otoczeniem. Elementy systemu identyfikacji wizualnej zaprojektowano w powiązaniu z architek­turą miejsc odpoczynku, jednocześnie zachowując ich indywidualny charakter. Nośniki zostały zaprojektowane w tradycyjnym, naturalnym charakterze. Dzięki zastosowaniu dużych kontrastów i jaskrawych kolorów były widoczne z daleka.

Miejsce: Muszyna, Polska
Projekt: 2016 (zwycięska praca konkursowa)
Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Adrianna Sowińska, Weronika Mehr, Filip Witański, Elżbieta Doniczka