System informacji wizualnej

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Urząd Marszałkowski w Katowicach

Budynek przy ulicy Dąbrowskiego 23 należy do zespołu pięciu obiektów Urzędu Marszał­kowskiego w Katowicach. Poruszanie się po budynku jest trudnym doświadczeniem dla użytkownika ze względu na jego wielkość i poziom skomplikowania jego struktur. Dynamika zmian zachodzących w ulokowaniu podjednostek (w obrębie piętra, sektoru, po­koju) spowodowała, że tablice informacyjne przestały tworzyć konsekwentnie prowadzo­ny, logiczny system.

 

Projekt systemu, który przygotowaliśmy, zakłada elastyczność oraz ma zapobiegać zmianom wprowadzanym samowolnie przez pracowników, czego gwarantem jest ekonomiczne rozwiązanie i łatwa wymiana poszczególnych elementów. Ze względu na obszerność informacji i jej zmien­ny charakter stworzyliśmy modułowy system wymiennych tabliczek. Dzięki temu ułatwia to eksploatację systemu oraz zwiększa jego elastyczność. Zabieg ten ma ograniczyć kosz­ty przy ewentualnych aktualizacjach. Dzięki elementowi łączącemu tabliczki można swobodnie wymieniać moduły zawierające informację tekstową.

Miejsce: Katowice, Polska
Projekt: 2018 
Klient: Urząd Marszałkowski w Katowicach

Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Justyna Batko, Hanna Grabowska