System informacji wizualnej

Muzeum Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
System informacji wizualnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Muzeum Historii Żydów Polskich (Muzeum POLIN) jest pierwszym i jedynym muzeum poświęconym przywróceniu pamięci o cywilizacji stworzonej przez Żydów polskich. Naszym założeniem projektowym było, aby system oznakowania był spójny z architekturą i wszystkimi materiałami wykończeniowymi wnętrza, które zostały zaproponowane przez Lahdelma & Mahlamäki oraz Kuryłowicz&Associates.

 

Równie ważne było odniesienie systemu do istniejącej identyfikacji instytucji – używanych kolorów, kroju pisma, itp. Aby uspójnić nasz przekaz przygotowaliśmy unikalny zestaw piktogramów – ich kształty (oparte na elementach muzealnego fontu) wywodzą się bezpośrednio z rozwiązań stosowanych przez muzeum POLIN. Wizualne nawiązania do architektury budynku widać przede wszystkim w miedzianych elementach pojawiących się w całym systemie.

Miejsce: Warszawa, Polska
Projekt: 2017–2018
Realizacja: 2018
Klient: Muzeum Historii Żydów Polskich
Powierzchnia: 18 300 m2+ teren zewnętrzny
Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Weronika Mehr, Adrianna Sowińska
Fotografia: Michał Jędrzejewski

System informacji wizualnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
System informacji wizualnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
System informacji wizualnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie