System informacji wizualnej

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
System informacji wizualnej wraz z grafikami wizerunkowymi dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Budynek Wydziału Fizyki został zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Zlokalizowany jest w warszawskiej dzielnicy Ochota, w rejonie ulicy Pasteura, Winnickiej i Banacha. Budynek zrealizowano w dwóch etapach. Pomiędzy etapami, nad wewnętrzną uliczką powstał łącznik. Wejścia do obu części zlokalizowano po przeciwległych stronach, a pomiędzy nimi poprowadzony został wewnętrzny pasaż komunikacyjny. Pasaż ten otwiera się na cztery zielone dziedzińce pełniące funkcje rekreacyjne, integracyjne i dydaktyczne. Bardzo ważnym miejscem jest parter z biblioteką, dużymi salami wykładowymi, dwoma patiami, kawiarnią dla studentów i pomieszczeniami administracyjnymi. To tutaj panuje największy ruch i przestrzeń ta łączy bardzo zróżnicowane funkcje obiektu. Tutaj po wejściu odbieramy pierwsze wrażenie estetyczne i orientujemy się w układzie budynku. 

 

Przystępując do realizacji systemu informacji wizualnej naszym założeniem projektowym było, aby system oznakowania posiadał oryginalną, nietuzinkową formę, był maksymalnie czytelny dla szerokiego grona użytkowników (studenci, wykładowcy, goście), a także w jakiejś formie odwoływał się wizualnie do popularnych skojarzeń związanych z fizyką. Naszym celem było, by skomplikowany budynek stał się bardziej przyjazny i łatwiejszy w odbiorze. Chcieliśmy także wyposażyć w pracowników w narzędzia, które w spójny i estetyczny sposób umożliwiałyby im informowanie o wydarzeniach odbywających się w salach wykładowych, pracowniach, itp.

 

Pierwszym aspektem, o który zadbaliśmy w trakcie projektowania wizualnych komunikatów było założenie, by uzupełniły one wyrazistą architekturę wnętrz, w której pojawiały się zdecydowane barwy. Wpadliśmy na pomysł wykonania systemu oznakowania, którego podstawową zasadą będzie stosowanie wizualnych odwołań do graficznego wyglądu rysunków technicznych, a także elementów nawiązujących do doświadczeń, czy schematów z podręczników do fizyki. Bazując na tych założeniach stworzyliśmy zestaw autorskich cyfr, liter i grafik wizerunkowych. Wszystkie te elementy uzupełniliśmy prostym i funkcjonalnym krojem pisma Brando Sand (Bold Monday), a także obszernym zestawem oryginalnych, charakterystycznych piktogramów. Odpowiednio przygotowane ikony uatrakcyjniają i umacniają komunikat oraz ułatwiają odnalezienie pomieszczenia o odpowiedniej funkcji. Piktogramy pojawiające się w projekcie bezpośrednio wywodzą się z wybranego fonta i są zaprojektowane w oparciu o konkretne elementy liter. Dzięki temu współgrają zarówno z fontem, jak i z zaproponowanymi grafikami przedstawionymi we wnętrzach.

 

Część wzornicza projektu opiera się na podobnych założeniach – zależało nam na charakterystycznych, lecz niedominujących rozwiązaniach. Wybraliśmy więc materiały, które stanowią świetne tło dla naszej koncepcji, nie przytłaczają pomieszczeń i przestrzeni. W miejscach, gdzie treść nośników informacji zmienia się dynamicznie i wymaga wymiany zaproponowaliśmy ciekawie skonstruowany nośnik, który to umożliwia.

Nagrody / nominacje:

Lokalizacja: Warszawa, Polska
Projekt: 2019
Wdrożenie: 2021
Klient: Uniwersytet Warszawski
Powierzchnia: około 27.700 m2 + parking 
Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Justyna Batko, Martyna Berger
Fotografia: Follow The Flow

System informacji wizualnej wraz z grafikami wizerunkowymi dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
System informacji wizualnej wraz z grafikami wizerunkowymi dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
System informacji wizualnej wraz z grafikami wizerunkowymi dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Przykładowe piktogramy dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego