meun

muzeum śląskie

 mapa piktogramy system oznakowania wzornictwo

design spaces

Zarówno architektura, jak i systemy identyfikacji wizualnej muszą oddawać charakter przestrzeni i podkreślać jej funkcję. Powinny być przyjazne w odbiorze i podobnie jak architektura działać na drugim planie. Dobry system oznakowania jest transparentny, ale jednocześnie podkreśla kontekst w którym znajduje się użytkownik.

galeria katowicka

 mapa piktogramy system oznakowania wzornictwo

03_dziennik_budowy1

dziennik budowy ktw

 infografika ilustracja publikacja

visual creativity

Projektowanie to nie tylko praca wykonywana za pomocą komputera. W czasie przeprowadzanego procesu projektowego nie obawiamy się sięgać po wszystkie dostępne środki wizualnego przekazu. W ruch idą kartki papieru, flamastry, ołówki farby – cokolwiek pozwoli nam na rozwinięcie kreatywnej myśli.

pasaż andromeda

 mapa piktogramy system oznakowania wzornictwo

galeria katowicka

 mapa ulotka

design thinking

Podczas pracy z klientem stosujemy metodę Design Thinking, czyli staramy się uzyskać informacje, które pozwolą nam zrozumieć problemy, potrzeby i zachowanie przyszłych użytkowników. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem projektu, zawsze staramy się całkowicie skoncentrować na wymaganiach grupy docelowej.

 
graphic design, editorial, infographic, pacaging, branding, visual identity, logo design, wayfinding system, signage, digital design, application, information architecture, interaction design, web design, projektowanie graficzne, edytorstwo, infografiki, projektowanie opakowań, identyfikacja wizualna, projektowanie logo, systemy oznakowania, projektowanie interakcji, architektura informacji, projektowanie stron internetowych, aplikacje mobilne