System informacji wizualnej

Muzeum Śląskiego

Muzeum Śląskie w Katowicach

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego to jedna z największych współczesnych inwestycji muzealnych w Polsce. Kompleks budynków Muzeum Śląskiego, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice, wraz z innymi powstającymi tutaj instytucjami tworzy Strefę Kultury – nowe centrum życia kulturalnego miasta. Główną częścią kompleksu architektonicznego jest 7-kondygnacyjny budynek, w którym aż 4 poziomy znajdują się pod ziemią.

Projekt systemu obejmował opracowanie elementów graficznych oraz wzorniczych dla następujących przestrzeni nowej siedziby Muzeum Śląskiego: budynek główny, hol centralny, budynek administracyjny, budynek Centrum Scenografii Polskiej, budynek dawnej maszynowni szybu wyciągowego Warszawa zaadaptowany na potrzeby restauracji, wieżę szybu wyciągowego Warszawa, dawny warsztat elektryków zaadaptowany na budynek techniczny, trzykondygnacyjny parking podziemny (oznaczenia kierunkowe, dzielące przestrzeń parkingową oraz oznaczenia miejsc postojowych), ciągi komunikacyjne oraz park pomiędzy budynkami. Skomplikowana struktura kompleksu wymagała przygotowania złożonego projektu informacji wizualnej, autorskiego systemu piktogramów oraz serii grafik wizerunkowych. 

Nagrody / nominacje:

Miejsce: Katowice, Polska
Projekt: 2013
Realizacja: 2015
Klient: ADP Service
Powierzchnia: 39 370 m2+ 2,7 ha
Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Jakub Cikała
Fotografia: Sonia Świeżawska