System trasy spacerowej

Nikiszowiec – trasa spacerowa

Osiedla Nikiszowiec, Katowice

Nikiszowiec jest historyczną dzielnicą miasta Katowic. Pozostałości po robotniczym osiedlu mieszkaniowym, składające się z tzw. familoków stanowią jeden z oficjalnych Pomników Historii i zostały wpisane na listę zabytków przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Naszą rolą jako projektantów oznakowania trasy spacerowej po tym osiedlu było przede wszystkim dostosowanie systemu do architektury okolicznych budynków. Są one bardzo charakterystyczne – wszystkie budynki zostały wykonane z cegły. Charakterystyczną cechą osiedla jest fakt, że każdy mieszkaniec familoka malował parapety swoich okien czerwoną farbą. Aby nawiązać do ww. cech osiedla wybraliśmy ograniczoną gamę barw: czerwony, brązowy i biały. Kolor czerwony – zaczerpnięty z charakterystycznie pomalowanych parapetów, brązowy – zaczerpnięty ze starych cegieł, biały – neutralny, pojawiający się w stolarce okiennej. Dzięki tym inspiracjom zaprojektowaliśmy nośniki informacji, które naśladują kolory, kształty i nachylenia parapetów. Każdy punkt na trasie spacerowej oznaczony jest charakterystycznym totemem. Na każdym z nich znajduje się unikalny piktogram/ilustracja przedstawiająca opisywany element trasy, krótki tekst w 3 językach oraz mapa fragmentu osiedla, wskazująca najbliższe 2 punkty na trasie historycznego spaceru.

Nagrody / nominacje:

Miejsce: Katowice, Polska
Projekt: 2014
Realizacja: 2018
Klient: Business Consulting
Powierzchnia: 8,65 ha
Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Jakub Cikała
Fotografia: Michał Jędrzejowski