Ulotka

Ulotka Galerii Katowickiej

Galeria Katowicka

Aby uzupełnić system informacji wizualnej w Galerii Katowickiej przygotowaliśmy także projekt spersonalizowanych ulotek z mapą centrum handlowego – jeden dla kobiet, drugi dla mężczyzn (każda z wersji wyróżniała sklepy, którymi mogła zainteresować się każda z ww. grup). Warstwa wizualna ulotek nawiązywała bezpośrednio do stylistyki pojawiającej się w zaprojektowanym przez nas systemie oznakowania, była kolorowa, dynamiczna i przyjemna w odbiorze.

Miejsce: Katowice, Polska
Projekt: 2014
Realizacja: 2014
Klient: Ideas Box
Projektanci: Bartłomiej Witański, Aleksandra Krupa, Jakub Cikała
Fotografia: Sonia Świeżawska